Choď na obsah Choď na menu
 


TEXT:

Ladies up in here tonight
No fighting, no fighting
We got the refugees up in here
No fighting, no fighting

Shakira, Shakira

I never really knew that she could dance like this
She makes a man wants to speak Spanish
Como se llama (si), bonita (si), mi casa (si, Shakira Shakira), su casa
Shakira, Shakira

Oh baby when you talk like that
You make a woman go mad
So be wise and keep on
Reading the signs of my body

And I'm on tonight
You know my hips don't lie
And I'm starting to feel it's right
All the attraction, the tension
Don't you see baby, this is perfection

Hey Girl, I can see your body moving
And it's driving me crazy
And I didn't have the slightest idea
Until I saw you dancing

And when you walk up on the dance floor
Nobody cannot ignore the way you move your body, girl
And everything so unexpected - the way you right and left it
So you can keep on shaking it

I never really knew that she could dance like this
She makes a man want to speak Spanish
Como se llama (si), bonita (si), mi casa (si, Shakira Shakira), su casa
Shakira, Shakira

Oh baby when you talk like that
You make a woman go mad
So be wise and keep on
Reading the signs of my body

And I'm on tonight
You know my hips don't lie
And I am starting to feel you boy
Come on lets go, real slow
Don't you see baby asi es perfecto

Oh I know I am on tonight my hips don't lie
And I am starting to feel it's right
All the attraction, the tension
Don't you see baby, this is perfection
Shakira, Shakira

Oh boy, I can see your body moving
Half animal, half man
I don't, don't really know what I'm doing
But you seem to have a plan
My will and self restraint
Have come to fail now, fail now
See, I am doing what I can, but I can't so you know
That's a bit too hard to explain

Baila en la calle de noche
Baila en la calle de día

Baila en la calle de noche
Baila en la calle de día

I never really knew that she could dance like this
She makes a man want to speak Spanish
Como se llama (si), bonita (si), mi casa (si, Shakira Shakira), su casa
Shakira, Shakira

Oh baby when you talk like that
You know you got me hypnotized
So be wise and keep on
Reading the signs of my body

Senorita, feel the conga, let me see you move like you come from Colombia

Mira en Barranquilla se baila así, say it!
Mira en Barranquilla se baila así

Yeah
She's so sexy every man's fantasy a refugee like me back with the Fugees from a 3rd world country
I go back like when 'pac carried crates for Humpty Humpty
I need a whole club dizzy
Why the CIA wanna watch us?
Colombians and Haitians
I ain't guilty, it's a musical transaction
No more do we snatch ropes
Refugees run the seas 'cause we own our own boats

I'm on tonight, my hips don't lie
And I'm starting to feel you boy
Come on let's go, real slow
Baby, like this is perfecto

Oh, you know I am on tonight and my hips don't lie
And I am starting to feel it's right
The attraction, the tension
Baby, like this is perfection

No fighting
No fighting

PREKLAD:

Dámy se zde dnes večer
Nebojujte, nebojujte
Máme uprchlíků se zde
Nebojujte, nebojujte

Shakira, Shakira

Nikdy mě ani nenapadlo, že by mohla tančit takto
Kvůli ní chtějí muži umět španělsky
Como se llama (si), bonita (si), mi casa (si, Shakira Shakira), su casa
Shakira, Shakira

Oh baby, když takhle mluvíš
Povede se ti přivést ženy k šílenství
Takže buď moudrý a drž se
Čtení znamení mého těla

A já jsem dnes v noci připravená
Víš, že moje boky nelžou
A začínám cítit, že mají pravdu
Všechny atrakce, napětí
Copak nevidíš, baby, tohle je dokonalost

Hej děvče, vidím tvé tělo se pohybovat
A to mě dohání k šílenství
A já jsem neměl nejmenší tušení
Dokud jsem tě neviděl tančit

A když vstoupíš na taneční parket
Nikdo nemůže ignorovat, jak se pohybuješ, děvče
A všechno je tak neočekávané - to jak jdeš doprava a doleva parketu
Takže se můžeš natřásat

Nikdy mě ani nenapadlo, že by mohla tančit takto
Kvůli ní chtějí muži umět španělsky
Como se llama (si), bonita (si), mi casa (si, Shakira Shakira), su casa
Shakira, Shakira

Oh baby, když takhle mluvíš
Povede se ti přivést ženy k šílenství
Takže buď moudrý a drž se
Čtení znamení mého těla

A já jsem dnes v noci připravená
Víš, že moje boky nelžou
A já tě začínám cítit chlapče
No tak pojďme, velmi pomalu
Copak to nevidíš, baby asi es perfecto

Oh já vím, že jsem dnes v noci připravená, moje boky nelžou
A já začínám cítit, že mají pravdu
Všechny atrakce, napětí
Copak nevidíš, baby, tohle je dokonalost
Shakira, Shakira

Oh, chlapče, vidím tvé tělo v pohybu
Napůl zvíře, napůl muž
Já ne, opravdu nevím, co dělám
Ale zdá se, že máš plán
Moje vůle a sebekontrola
Máš nyní selhat, selhat nyní
Vidíš, dělám co můžu, ale nemůžu, takže víte...
To je trochu těžké vysvětlit

Baila en la calle de noche
Baila en la calle de Día

Baila en la calle de noche
Baila en la calle de Día

Nikdy mě ani nenapadlo, že by mohla tančit takhle
Kvůli ní chtějí muži umět španělsky
Como se llama (si), bonita (si), mi casa (si, Shakira Shakira), su casa
Shakira, Shakira

Oh baby, když takhle mluvíš
Víš, že máš mě hypnotizoval
Takže být moudrý a dál
Čtení znamení mého těla

Seňorito, cítíte kongo(styl tance), dovolte mi, abych vás viděl pohybovat se jako když pocházíte z Kolumbie

Mira en Barranquilla sobě Baila ASI, řekni to!
Mira en Barranquilla sobě Baila Así

Jo
Ona je tak sexy, každý člověk má fantazii uprchlíka jako já, vzadu s Fugees ze třetího světa zemi
Vracím se rád, když 'pac provedených přepravek pro Humpty Humpty
Potřebuji celý klub závrať
Proč chce CIA sledovat nás?
Kolumbijci a Haiťanů
Já nejsem vinen, je to hudební transakce
Už se nebudeme chytat lana
Uprchlíci spustit způsobit moře 'máme svý vlastní lodě

Já jsem dnes v noci připravená, moje boky nelžou
A já tě začínám cítit chlapče
No tak jdeme, velmi pomalu
Baby, takhle je to dokonalý

Oh, víš, že jsem dnes v noci připravená a moje boky nelžou
A já začínám cítit, že mají pravdu
Přitažlivosti, napětí
Baby, takhle je to perfektní

Žádný boj
Žádný boj

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.